Atragerea investițiilor pe internet


Vornices Doina Evoluţia investiţiilor străine directe în R. Stocul de investiţii străine directe acumulat la sfârşitul lunii septembrie a fost evaluat la 3, USD, din care capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de Pe parcursul semestrului I al anului în Republica Moldova a fost înregistrată o scădere a volumului investiţiilor străine directe atrase în economia naţională în raport cu ianuarie-iunie Astfel, fluxul net al investiţiilor străine directe în economia naţională a însumat în primul semestru 74,5 mil.

Investiţii străine directe acumulate în economia naţională, stoc la sfârşitul perioadei, mil. Potrivit datelor Ministerului Economiei, activităţile economice care au beneficiat de investiţii străine directe acumulate sub formă de capital social, conform situaţiei din Sursa: Ministerul Economiei.

Activitatea parcurilor industriale. Moldova sunt 7 parcuri industriale: PI "Tracom", mun. Chişinău; PI "Bionergagro", or. Drochia; PI "Cimişlia", or. Cimişlia; PI "Răut", mun.

câștigând bani pe internet fără a investi satoshi

Străşeni; PI "Edineţ", or. Potrivit studiilor de fezabilitate elaborate, prin care s-a argumentat necesitatea şi oportunitatea creării a celor 7 parcuri industriale în regiunile ţării, pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie sunt preconizate investiţii de ,5 mil. Acestea prevăd şi crearea a locuri de muncă. Figura 2. Volumul investiţiilor preconizate, mil.

Оставалось лишь следовать за ней, хотя, как случалось уже не раз, она могла завлечь к еще более страшным опасностям. Элвин оглянулся, чтобы проверить, здесь ли все его спутники. Сразу за ним шла Алистра, неся шар, заполненный холодным, немеркнущим светом, озарившим с начала путешествия уже столько всего удивительного и ужасного.

Conform studiilor de fezabilitate 3. În semestrul I al anuluiîn cadrul parcurilor industriale enumerate în construirea şi dezvoltarea infrastructurii tehnice şi de producţie s-au efectuat investiţii în sumă de 49,0 mil.

Iar, de la începutul activităţii parcurilor industriale în cadrul acestora s-au atragerea investițiilor pe internet investiţii totale însumă de ,7 mil. Din cele 7 întreprinderi administratoare ale parcurilor industriale lansate, în perioada de gestiune au obţinut venituri din desfăşurarea activităţilor sale de bază privind administrarea parcurilor industriale, precum şi, din desfăşurarea activităţii de antreprenoriat în cadrul acestor parcuri, doar 3 societăţi SA "Tracom", SA "Răut" şi SRL "Eco Garant".

Suma acestor venituri a constituit 13,7 mil. În primul semestru al anuluiîntreprinderile administratoare au achitat impozite şi taxe în sumă de 2,5 mil.

câștigă 2 dolari rapid

Tot în această perioadă, pentru crearea şi dezvoltarea infrastructurii tehnice şi de producţie, doar 2 întreprinderi administratoare SRL "Bioenergagro" şi SA "Tracom" din cele 7 au efectuat investiţii în mărime de 12,9 mil. La data de Activitatea zonelor antreprenorialului liber Zonele Economice Libere Percepţia investitorilor străini privind impedimentele existente în atragerea ISD în RepublicaMoldova.

Potrivit investitorilor străini, atragerea ISD în economie este o activitate concurenţială -atât pe plan global, cit şi pe plan regional.

Не осталось ни одного человека, который сохранил бы хоть какой-то контакт с прошлым. Таким вот образом в этот самый момент и начала свою поступь новая Затем, один за другим, через определенные интервалы, мы были вызваны из электронных лабиринтов компьютерной памяти и снова облеклись плотью. Как механизм, который был только что построен и теперь получил толчок к действию, Диаспар принялся выполнять обязанности, для которых он и был И все же некоторых из нас с самого начала обуревали сомнения.

Activitatea eficientă poate fi realizată, doar, dacă Guvernul va crea condiţii pentru atragerea ISD cel puţin asemănătoare celor din România, Slovacia, Ungaria, Polonia, Serbia ori Muntenegru infrastructură, taxe, acces la resurse financiare, suport administrativ.

Pe atragerea investițiilor pe internet alta parte, un rol important revine asigurării securităţii şi protecţiei investitorilor, previzibilităţii in afaceri atragerea investițiilor pe internet regulilor unice de joc pentru toata comunitatea de afaceri, aplicării legii şi neimixtiunea Statului în afacerile private. Deşi, în mare parte, investitorii conştientizează riscurile în realizarea afacerilor in Republica Moldova, instabilitatea politicilor bugetar-fiscale este unul din factorii majori de risc.

Abordările instituţionale ale Vămii şi Fiscului sunt îndreptate împotriva investitorilor, fiind axate doar pe amenzi si sancţiuni bugetul naţional şi acum are drept sursă de venit un plan de amenzi şi sancţiuni financiare.

Aceste practici reduc considerabil din interesul manifestat pentru RM. Exemplele negative in cazul marilor investitori formează o percepţie nu tocmai pozitivă pentru ICS în Republica Moldova. Şi asta, in condiţiile când avantajele comparative ale R. Moldova sunt mici, iar cele existente se erodează treptat. Constrângerile din contra, se amplifică şi reduc simţitor din atractivitatea investiţională.

  • Хилвар пойдет с вами гидом, но, разумеется, вы вольны отправиться в любое место, которое только вас интересует.
  • Indicatori economici în opțiuni binare

Creşterea preţurilor la resursele energetice, prezenţa impedimentelor de ordin administrativ în atragerea investiţiilor, competiţia regională sporită pentru atragerea investiţiilor, posibilităţile reduse ale statului în domeniul finanţării investiţiilor în infrastructură, concurenţa acerbă pe pieţele de desfacere externe pentru produsele moldoveneşti, existenţa măsurilor protecţioniste pe pieţele de desfacere externe tradiţionale, menţinerea în regiune a proceselor migraţiei de muncă sunt exemple concludente in acest sens.

Percepţia şi imaginea ţării peste hotare aduce deservicii clare statului. Sărăcia în topurile internaţionale, conflictul armat îngheţat şi lipsa informaţiei sunt exemple convingătoare în acest sens. Pe de alta parte, constrângerile la care sunt supuşi investitorii mai mari sunt cunoscute in tarile de origine a acestora 5. Ne referim la elaborarea documentelor de politici, actelor legislative si normative, cadrului juridic, care reglementează relaţiile comercial-economice şi investiţionale ale Republicii Moldova cu alte ţâri, coordonarea proceselor de creare şi dezvoltare a zonelor economice libere şi a parcurilor industriale.

Sarcinile de bază: - formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova drept locație de investiții; - asigurarea comunicării cu potențialii investitori și investitorii existenți aftercare ; - reprezentarea MIEPO în cadrul comisiilor, grupurilor de lucru, etc. Criterii de eligibilitate: - studii universitare în domeniul economic, relații internaționale, legislația Republicii Moldova în domeniu, promovarea investițiilor, diplomația economică; - abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, argumentare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, punctualitate; - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet şi alte programe; - experiență minim 2 ani în domeniul monitorizare și evaluare; - cunoașterea metodelor de analiză și colectare a datelor; - cunoașterea limbilor — română, rusă, engleza, alte limbi cunoscute — reprezintă un avantaj; - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, baze de date contabile. Candidații interesați sunt invitați să înainteze CV-ul și o scrisoare de intenție la poșta electronică —ion. Telefon:

Ministerul este una din putinele instituţii, care raportează regulat pe marginea implementării documentelor de politici. În ciuda unor eforturi importante atragerea investițiilor pe internet, Republica Moldova nu dispune de un sistem funcţional de promovare a ISD. Ameliorarea performanţelor economice ale ţârii nu a atras încă atenţia mass-mediei internaţionale, iar faptul că Republica Moldova a devenit un loc mai atractiv pentru afaceri este puţin cunoscut de investitori sau de către publicul larg.

Pe lângă faptul că deficienţele mecanismului de promovare a investiţiilor dezavantajează Republica Moldova în raport cu concurenţii săi, acestea reduc şansele de dezvoltare a mărfurilor şi a serviciilor orientate spre export prin intermediul ISD. In pofida reorganizării instituţiei, problemele ce ţin de eficienta funcţionarii MIEPO, au rămas intacte.

opțiunea originea cuvântului

Potrivit respondenţilor, MIEPO nu are capacităţi suficiente pentru atragerea investiţiilor şi este axată mai mult pe promovarea exporturilor. Atribuţiile de sprijin a investiţiilor şi investitorilor, înainte, în timpul şi după procesul de investiţii nu sunt realizate.

Practica internaţională presupune existenţa a unui singur organ responsabil pentru elaborarea politicilor pentru atragerea ISD, având subdiviziune responsabilă pentru realizarea acestora.

Promovare economică

La moment, activitatea MIEPO nu are careva impact pentru atragerea investiţiilor şi nu acordă suport practic în acest sens pentru parcurile industriale si ZEL. În Letonia ZEL-urile şi Parcurile Industriale nu se ocupă de atragerea investiţiilor, ci doar cu activităţi administrative şi de infrastructură. În RM fiecare ZEL şi PI de sine stătător se promovează: organizează prezentări, publică materiale publicitare, elaborează broşuri, etc.

Dificultăţi si deficiente instituţionale si legislative care afectează activitatea zonelorantreprenorialului liber Zonele Economice Libere şi a parcurilor industriale. Parcurile industriale. Potrivit legii cu privire la parcurile industriale, săgeată indicator precis pentru opțiuni turbo parcurilor industriale urmăreşte atingerea următoarelor obiective principale: a atragerea investiţiilor autohtone şi străine; b formarea unor sectoare competitive în atragerea investițiilor pe internet pe baza tehnologiilor moderne şi inovaţionale; c desfăşurarea activităţilor economice în concordanţă cu oportunităţile de dezvoltare specifice zonei respective, inclusiv utilizarea mai eficientă a patrimoniului public; d dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii; e crearea locurilor de muncă Problema majoră în dezvoltarea platformelor industriale este prioritizarea incorectă a politicilor economice la nivel de Guvern, accentul fiind pus pe dezvoltarea sectorului agro-alimentar şi servicii, nefiind conştientizat rolul industriei la formarea valorii adăugate, incomparabil cu celelalte sectoare.

Zonele Economice Libere. Activitatea zonelor economice libere a fost analizata sub diferite aspecte de mai mulţi economişti. Concluziile rapoartelor realizate în ultimul timp arata ca există o serie de deficienţe la nivel de politici, cadru regulatoriu şi management, care inhibă dezvoltarea ZEL şi atragerea de noi rezidenţi în zonele antreprenorialului liber.

AtrAgereA investiţiilor străine directe în republicA MoldovA: AnAlizA iMpediMentelor Autor

Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru aniiîn mare măsură a rămas neimplementata. Iar, putinele măsuri de reformă, care au tangenţe cu dezvoltarea ZEL sunt ineficiente în ceea ce priveşte atragerea rezidenţilor şi a investiţiilor, inclusiv a ISD.

In prezent, lipseşte un program complex strategie axat pe dezvoltarea ZEL în Moldova, care să stipuleze scopul şi obiectivele urmărite prin crearea zonelor, vectorul de dezvoltare a acestora, sectoarele prioritare care urmează a fi atrase şi dezvoltate în zone, rezultatele scontate.

Sunt absente mecanisme concrete de funcţionare a ZEL, fără de care este imposibilă atingerea scopurilor pentru care zonele respective au fost create. Procesul de creare şi dezvoltare a ZEL în Moldova, în afara lipsei unui program complex în acest sens, a fost dominat de ideea greşită că pentru atragerea investiţiilor în zone, care ar contribui la dezvoltarea regiunilor în care acestea sunt amplasate şi a economiei ţârii în general, este suficientă acordarea unor facilităţi fiscale, vamale şi de alt ordin.

Rezidenţii ZEL reclamează şi lipsa stabilităţii şi previzibilităţii în ceia ce priveşte cadrul legislativ ce reglementează zonele economice libere.

În prim plan

Un exemplu concludent este modificarea foarte frecventa a Legii cu privire la zonele economice libere Articolul 6. Figura 3. Tabelul 4. Draxlmaier-abuzuri din partea instituţiilor cu funcţii de control, Î. A-asigurarea concurentei loiale, etc. Pe teritoriul Republicii Moldova activează şapte zone economice libere. La situaţia din 1 octombriepe teritoriul zonelor libere erau înregistraţi rezidenţi.

La finele perioadei de gestiune, numărul de angajaţi 3 Raportul Ministerului Economiei privind crearea, dezvoltarea şi funcţionarea parcurilor industriale pentru sem.