Dreptul clientului la o opțiune. Termeni și condiții | Orange


Vodafone va face publice și va comunica pe orice cale Clientului condiţiile specifice de oferire a oricărui nou serviciu Vodafone la solicitarea activării unui asemenea nou serviciu de către Client. Ambele părţi declară că înţeleg să acţioneze cu bună credinţă atât la încheierea contractului, cât și pe tot timpul executării sale.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Serviciile furnizate de Vodafone sunt: 1. Servicii de Date sunt servicii de acces la Internet și transmisii de date pe Echipamentul Terminal oferite de Vodafone prin intermediul reţelei sale de comunicaţii mobile.

Pachetul contine: 1.

Serviciul de Roaming reprezintă un serviciu suplimentar care oferă Clientului posibilitatea de a beneficia de servicii de comunicaţii electronice date si voceprin intermediul unei alte reţele, în baza unui acord comercial încheiat între Vodafone şi operatorul acelei alte reţele, atunci când Clientul nu se află în aria de acoperire geografică a Reţelei Vodafone România.

Serviciul de Roaming minute, SMS, trafic de internet mobil este acordat Clientului în condiţiile unei utilizări normale de ex.

dreptul clientului la o opțiune

Activarea serviciului de Roaming nu se face automat, ci la cererea Clientului şi în urma evaluării riscului său financiar de către Vodafone conform art. Informaţii privind lista actualizată a ţărilor în care este posibilă folosirea acestui serviciu, precum şi tarifele dreptul clientului la o opțiune, pot fi accesate de Client pe pagina de internet www.

dreptul clientului la o opțiune

Vodafone nu răspunde de calitatea serviciilor de roaming puse la dispoziţia Clientului de către partenerii săi din străinătate. Programul de Loialitate constă în oferirea ce fel de rugăciune ajută să câștigi bani avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii Clientului. Acest program reprezintă un beneficiu cu caracter neobligatoriu acordat de Vodafone Clientului, nu este un beneficiu în bani ci numai în servicii și poate fi oricând retras sau modificat de către Vodafone pe durata executării contractului.

Numărul de telefon.

  1. În același timp, oferă clienţilor posibilitatea de a profita de pe urma tendinţei opuse de pe piaţa valutară.
  2. Человек играл в ней ведущую, даже, возможно, абсолютно доминирующую роль.

Clientului îi va fi repartizat un număr de telefon cu excepția cazului în care Clientul face o cerere de portare în Rețeua Vodafone, din Rețeaua altui operatornumăr de telefon față de care Clientul va avea doar un drept de folosință nu de proprietate netransferabil.

În aceste condiții, modificarea Numărului de telefon nu poate constitui motiv de încetare a Contractului din partea Clientului și nici nu-i conferă acestuia dreptul la despăgubiri. Numărul de telefon alocat Clientului nu poate face obiectul unei tranzacţii, nu poate fi vândut terţilor, cumpărat de la ţerti sau închiriat.

Termeni și condiții

Orice astfel de operaţiune se consideră fraudă, Vodafone având dreptul de a retrage numărul respectiv de telefon cât şi de a restricționa accesul la serviciile Vodafone, cu notificarea prealabilă a Clientului. Clientul va avea acces la serviciile Vodafone în termen de maxim 7 șapte zile de la data semnării prezentului contract sau de la data alegerii oricărui nou serviciu, cu excepţia cazului în care părţile, de comun acord, stabilesc altfel, după primirea de către Vodafone a documentaţiei solicitate, a unor informaţii despre starea financiară și a depozitului de garanţie, atunci când este cazul.

Prin activare se înţelege accesul Clientului la serviciile Vodafone solicitate în baza prezentului contract. Prin activarea Serviciilor de voce, Clientul are acces la servicii de voce naţionale şi internaţionale. În cazul portării, data activării numărului portat este data la care s-a realizat portarea.

Accesul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă în mod nelimitat și gratuit cu condiţia introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea.

Apelul către numărul implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. Suma solicitată de Vodafone diferă în funcţie de Planul Tarifar și Extraopțiunile alese de Client cât și de subvenția acordată pentru Echipamentul Terminal.

Suma depusă cu titlu de garanţie nu este purtătoare de dreptul clientului la o opțiune și va fi returnată Clientului, la cererea sa, după un interval de minim 6 luni de la constituire, în cazul în care acesta face dovada credibilităţii sale prin efectuarea cu regularitate a plăţilor facturilor emise de Vodafone minim ultimele 6 facturi anterioare datei la care se solicită returnarea sumeidar nu mai târziu de 24 de luni de la constituire.

Vodafone are dreptul să reţină din această garanţie orice sume datorate de Client în baza prezentului contract.

2. ACCESUL LA SERVICIILE VODAFONE

Din plata în avans se scad facturile ce se vor emite până la epuizarea dreptul clientului la o opțiune constituite ca plată în avans. Limita de Credit Serviciul prestat în avans reprezintă un credit acordat Clientului.

Uzucapiunea \u0026 Dobandirea de buna-credinta (MD)

În vederea garantării plăţii obligaţiilor contractuale, limita de credit acordată Clientului, se stabilește în funcţie de valoarea serviciilor consumate de Client în ultima lună, de valoarea abonamentului și de bonitatea Clientului. Neplata sumelor specificate la art. Reconectarea Vodafone nu percepe o taxă administrativă pentru reconectare.

dreptul clientului la o opțiune

Reconectarea nu da dreptul la promotii anterioare sau existente la momentul reconectarii si la beneficiile din programul de loialitate acumulate anterior deconectarii.

Contractul se va considera reactivat si toate prevederile initiale ale acestuia se aplica corespunzator, cu exceptia promotiilor ofertei de servicii si a beneficiilor din programul de loialitate acumulate anterior deconectarii. Perioada minima initiala agreata la incheierea contractului nu include perioada in care Numărul a fost deconectat. In cazul in care in oferta Vodafone nu mai este disponibil abonamentul de pe Contractul initial, Clientul va alege un abonament din portofoliul actual de produse si servicii.

dreptul clientului la o opțiune

Clientului îi poate fi alocat un alt număr de telefon la reconectarea serviciilor în cazul în care numărul initial alocat a fost realocat altui client sau nu mai este disponibil din alte considerente, ca de exemplu, ca urmare a incetarii perioadei de carantina de 60 de zile. Restricţionarea se face întotdeauna cu notificarea în prealabil a Clientului.

Tarifarea din reţeaua Vodafone pentru apelurile internaţionale se face în funcţie de ţara și zona de tarifare din care face parte prefixul numărului de telefon pe care Clientul dorește să îl apeleze, informaţie disponibilă pe www.

Gestionarea traficului 2.

Te-ar mai putea interesa

Procedura de gestionare a traficului. Prin intermediul serviciilor de date Vodafone, Clienţii au dreptul de a accesa și distribui informații și conținut, de a utiliza aplicații și servicii compatibile cu terminalele utilizate de aceştia.

Prevederile de mai sus nu limitează dreptul Vodafone de a aplica măsuri rezonabile de gestionare a traficului.

dreptul clientului la o opțiune

Acestea reprezintă o serie de proceduri tehnice întreprinse pentru a gestiona traficul în Rețea şi dreptul clientului la o opțiune a îmbunătăţi experienţa utilizatorului final.

Obiectivul gestionării rezonabile a traficului contribuie la o utilizare eficientă a resurselor Reţelei Vodafone, precum și la o optimizare a calității globale de transmitere a datelor care să răspundă cu cerințele de calitate tehnică. Măsurile rezonabile de gestionare a traficului sunt nediscriminatorii și proporționale și nu se bazeză pe considerații de ordin comercial.

Orice diferenţiere în aplicarea măsurilor de gestionare a traficului se bazează pe cerințe obiective de ordin tehnic de exemplu, timpul de latență, variația întârzierii de transfer a pachetelor de date, pierderea pachetelor de date și lărgimea de bandă.