Evaluarea investițiilor pe internet. Particularitati in evaluarea proiectelor de investitii publice - PDF Free Download


CECCAR REZUMAT Pentru a se putea evalua un proiect de investiții este necesar ca inițial să se fundamenteze elementele definitorii ale acestuia, care sunt legate în principal de costul inițial al investiției, durata de viață a proiectului, fluxurile de numerar generate de acesta, valoarea reziduală și costul capitalului investit.

În articolul de față prezentăm pe larg aceste elemente, făcând și o clasificare a proiectelor de investiții. Termeni-cheie: proiect de investiții, cost inițial, durată de viață, fluxuri de numerar, valoare reziduală, costul capitalului investit Clasificare JEL: G17, E22 1. Clasificarea proiectelor de investiții Clasificarea proiectelor de investiții se poate face din mai multe perspective, iar cele mai des întâlnite în literatura de specialitate sunt prezentate succint în cele ce urmează.

O primă grupare a investițiilor poate fi făcută prin prisma categoriei de active în care se va investi. Astfel, pot exista: investiții directe — includ capacitatea de producție sau comercială a unei companii achiziția unui utilaj, a unui teren, activitatea de cercetare-dezvoltare, procesul de recrutare și instruire a personalului etc.

Analiza acestora este similară cu cea a investițiilor directe, însă prezintă și câteva aspecte specifice.

proiect-de-investitii

O altă clasificare este cea legată de scopul realizării proiectului. Din perspectiva managementului financiar, diferențele dintre aceste tipuri de investiții sunt date de profunzimea analizei care trebuie realizată pentru stabilirea fezabilității proiectului.

cum face TNT bani

Astfel, primele două categorii necesită o analiză mai puțin complexă, deoarece activitatea generată prin implementarea lor este deja cunoscută, deci implicațiile financiare pot fi mai ușor estimate.

Cea de-a treia categorie, deși vizează tot o activitate cunoscută, implică și elemente suplimentare legate de recrutarea de noi salariați, acțiuni publicitare în scopul creșterii vânzărilor Evaluarea investițiilor pe internet a acoperi și noua capacitate de producție, găsirea și amenajarea unor spații noi de lucru etc. Din această cauză, studiul fezabilității proiectelor respective va fi mai dezvoltat. Ultimele trei categorii presupun o analiză cu un grad de complexitate ridicat, deoarece se referă la realizarea unor proiecte de investiții legate de activități noi.

O altă perspectivă de clasificare Evaluarea investițiilor pe internet proiectelor de investiții vizează modalitatea de finanțare a acestora, care implică diferite avantaje și dezavantaje. Astfel, acestea pot fi: finanțate din fonduri proprii — sumele necesare vor fi acoperite din sursele interne ale societății profitul investit în aceasta, rezerve etc.

Investițiile respective vor fi finanțate din averea acumulată de acționari în companie, astfel că rata de rentabilitate minimă dorită pentru un proiect se va baza pe așteptările lor; finanțate din surse noi atrase de la acționari — sunt mai greu accesibile, deoarece implică și un proces de emitere de noi acțiuni pentru atragerea de fonduri, însă sumele rezultate pot fi mai mari decât resursele existente în companie; finanțate din surse noi împrumutate — presupun contractarea unui credit bancar sau emiterea de obligațiuni de către societate.

Din acest diagramă de opțiuni binare live binguru ele pot avea un cost mai mic, rata de rentabilitate dorită pentru un proiect bazându-se pe rata dobânzii creditului, care ar trebui să fie mai mică decât rata cerută de acționari.

Totuși, implică un timp mai lung până la obținerea fondurilor, iar compania trebuie să convingă creditorii de bonitatea ei și de fezabilitatea proiectului.

în cazul în care pe internet cele mai mari câștiguri

O ultimă perspectivă care va fi prezentată descrie modalitatea de organizare a proiectelor de investiții ce implică diverse restricții în realizarea lor. Acestea sunt: proiecte concurente — implementarea unui proiect presupune imposibilitatea realizării altuia, concurent.

Maxima ediției

De exemplu, o companie dorește să achiziționeze o imprimantă. Dacă va achiziționa marca X, îi va fi imposibil să cumpere și marca Y folosind aceeași sumă și pentru a desfășura aceeași activitate.

De aceea, pentru a alege între două proiecte concurente se vor realiza analiza distinctă a fiecăruia și alegerea celui cu implicații mai bune pentru firmă; proiecte complementare — implementarea unui proiect implică, obligatoriu, și realizarea celui de-al doilea.

De exemplu, o companie dorește să achiziționeze o mină de diamant pentru exploatare. Locația minei este greu accesibilă, nefiind disponibile niciun drum și nicio cale ferată pe o rază de 50 de kilometri.

Astfel, pentru o exploatare reușită a minei, este imperativ necesară construirea unui drum de acces. În acest caz, se recomandă realizarea analizei de fezabilitate pentru ambele proiecte în același timp; proiecte independente — implementarea unui proiect permite și realizarea altuia, însă nu este condiționată de aceasta.

strategie de opțiuni binare până la 90 de profitabilitate

De exemplu, o companie dorește să construiască pe un teren un hotel. Acest lucru nu o împiedică să construiască și un restaurant pe un teren de lângă hotel. Analizele proiectelor respective pot fi făcute împreună, existând ipoteza unei corelații între veniturile hotelului și cele ale restaurantului generate de aceiași clienți.

cum să copiați oferte dintr- un cont demonstrativ

Însă pot fi efectuate și analize distincte ale celor două proiecte și decizia să fie luată pentru fiecare în parte. În funcție de rezultatele analizelor, se pot realiza ambele investiții, unul dintre proiecte sau niciunul. Având în vedere existența a numeroase oportunități de investire pe piață, fiecare cu specificul ei, este necesară o analiză coerentă și corectă a implicațiilor financiare, comerciale, de resurse umane etc.

Declarația săptămânii

Pașii principali care trebuie parcurși sunt prezentați în cele ce urmează. Fundamentarea elementelor specifice unui proiect de investiții Pentru a se putea evalua un proiect de investiții este necesar ca inițial să se fundamenteze elementele definitorii ale acestuia.

Ele sunt legate în principal de: 60 de opțiuni binare inițial al investiției — fluxul de numerar inițial necesar pentru punerea în funcțiune a proiectului; durata de viață a proiectului — perioada în care se dorește exploatarea investiției; fluxurile de numerar generate de proiect — cash flow-urile pe care se estimează că le va încasa sau plăti compania în fiecare an ca urmare a exploatării proiectului; valoarea reziduală — fluxul de numerar final pe care îl generează proiectul pentru entitate în anul în care se dorește terminarea utilizării acestuia; costul capitalului investit — rentabilitatea minimă anuală pe care o așteaptă compania de la proiect pentru a acoperi riscul asumat prin realizarea Evaluarea investițiilor pe internet.

Costul inițial al investiției Costul inițial al investiției este un element foarte important al proiectului, deoarece reprezintă suma de care trebuie să dispună compania pentru a putea începe investiția.

Rata Interna a Rentabilitatii - Tradeville

În funcție de valoarea ei se va stabili și modul de finanțare a proiectului din fonduri proprii, prin apelarea la un credit sau atragerea de noi fonduri de la acționari etc. În Evaluarea investițiilor pe internet timp, acest flux de numerar negativ pentru entitate ieșire de numerar este cel care va trebui acoperit din fluxurile de numerar viitoare ce se estimează că vor fi generate de investiție pentru ca ea să fie considerată fezabilă.

Din această cauză, fundamentarea costului investiției trebuie realizată ținându-se cont de toate elementele care ar putea să o influențeze, fără însă a le supraevalua sau subevalua.

Costul inițial al investiției include: prețul de achiziție a Evaluarea investițiilor pe internet, spațiului, automobilelor necesare desfășurării investiției.

Exemplu O companie dorește să realizeze o investiție într-o linie tehnologică pentru producerea de țigle de tip B, pentru care se cunosc următoarele: preț de achiziție — Investiția este necesară pentru a înlocui o linie tehnologică veche, ce produce țigle de tip A, care la momentul realizării investiției se vinde la prețul de 7.

Valoarea de intrare a liniei tehnologice vechi este de În același timp se renunță și la un mijloc de transport cu valoarea de 8. Ne propunem Evaluarea investițiilor pe internet determinăm costul investiției făcute de companie.

La determinarea costului investiției se va ține cont numai de elementele care au legătură cu realizarea proiectului.

există roboți pe opțiuni binare

Prețul de achiziție al noului utilaj și cheltuielile cu montajul și specializarea personalului reprezintă plăți pentru companie, iar vânzarea utilajului vechi va genera o încasare, deci acestea vor fi incluse în calcul cu semne diferite. Vânzarea utilajului vechi generează și un impozit pe profit, care constituie o altă plată pentru entitate.

Profitul va fi calculat ca diferență între veniturile din vânzarea imobilizării și cheltuielile cu vânzarea acesteia generate de scoaterea din situațiile financiare a părții rămase neamortizate.

Video tutorial pentru depunerea unei contestatii la Raportul De Evaluare

Nu se va ține cont de vânzarea mijlocului de transport, deoarece, deși este o operațiune simultană cu investiția, ea nu este necesară realizării acesteia. Durata de viață a investițiilor Durata de viață a investițiilor reprezintă perioada dorită de exploatare a proiectului în companie și este intervalul de timp pentru care se vor estima cash flow-urile generate de acesta în cadrul analizei de fezabilitate.

Durata de viață este în general legată de perioada legală de amortizare, însă ține cont de specificul proiectului. Aceasta va include toate etapele de amenajare a terenului, respectiv perioada în care se observă o variabilitate mai ridicată a veniturilor și cheltuielilor generate de proiect.

Ulterior acestei perioade, cash flow-urile viitoare generate de proiect vor fi considerate aproximativ constante, iar influența lor asupra fezabilității proiectului se va vedea în cadrul valorii reziduale. Cash flow-urile generate de un proiect de investiții Cash flow-urile generate de un proiect de investiții reprezintă un element semnificativ în procesul de evaluare a fezabilității acestuia, deoarece ele constituie principala sursă de câștig și deci cea mai importantă modalitate de Evaluarea investițiilor pe internet a investiției și de înregistrare a unui surplus de numerar.

Din această cauză, estimarea cash flow-urilor proiectului trebuie făcută într-o manieră coerentă și cu o probabilitate mare de a se realiza în anii următori.

  • (PDF) 4-Evaluarea Proiectelor | Oneață Andrei - bolipulmonare.ro
  • Analiza unui proiect de investiții
  • Ilinca MUNTEAN Proiectele publice sunt instrumente de punere in practica a strategiei administratiei, a autoritatilor publice, folosind resurse investitionale pe o perioada limitata si intr-o stricta localizare la nivel national sau local.
  • Cât costă să cumperi o opțiune
  • Lucrați la opțiunile turbo
  • А впереди, на расстоянии каких-то нескольких шагов, простирались запустение и дикость -- мир пустыни, мир Пришельцев.

Valoarea reziduală Valoarea reziduală VR reprezintă ultima sursă de câștig a companiei de pe urma unui proiect, care apare după încasarea ultimului cash flow din perioada de viață a acestuia. În funcție de specificul proiectului, ea poate fi calculată fie prin prisma prețului de vânzare estimat, fie pe baza actualizării cash flow-urilor ulterioare.

Totodată, se vor vinde și activele circulante nete care au fost necesare pentru implementarea proiectului, dar care au devenit inutile odată cu vânzarea lui.

Aceasta va genera cash flow-uri anuale constante Evaluarea investițiilor pe internet strategia de opțiuni binare a canalului donchian. Durata activelor circulante nete specifice proiectului este de 18 zile din cifra de afaceri. Compania dorește să vândă acest proiect după 4 ani de la realizarea investiției inițiale, estimând un preț de vânzare de 2. Dezinvestirea sa nu generează cheltuieli de refacere a mediului înconjurător.

Ne propunem să determinăm valoarea reziduală a proiectului. Inițial se calculează valoarea activelor circulante nete pe baza duratei de rotație furnizate. Deoarece cifra de afaceri este constantă, și valoarea activelor circulante nete va fi constantă în fiecare an.

Proiectul de investiții se vinde după 4 ani, perioada de amortizare fiind de 5 ani. Vânzarea acestuia înainte de a fi amortizat complet determină o valoare contabilă netă de 2. Pe baza acestui raționament, valoarea reziduală se determină ca o sumă actualizată la momentul n a cash flow-urilor viitoare, folosindu-se ca rată de actualizare costul capitalului investit, determinat pentru proiectul respectiv.

Se estimează că acest proiect va genera următoarele cash flow-uri în primii 5 ani: Începând cu anul 6, producția se va stabiliza, iar cash flow-urile generate de proiect vor fi aproximativ constante în timp, având o valoare de 9.

Prin rentabilitate se intelege nivelul castigului asigurat de catre o investitie, de exemplu rentabilitatea unui depozit va fi determinata de nivelul dobanzii acordate de banca deponentului. Cea mai raspandita modalitate de redare a rentabilitatii este exprimarea procentuala, deoarece ne ofera o imagine comparabila a rentabilitatii diferitelor instrumente de investitie. Intre rentabilitate si risc exista o legatura direct proportionala; cu cat riscul este mai mic, cu atat rentabilitatea investitiilor este mai redusa; cu cat riscurile sunt mai mari cu atat creste si rentabilitatea ce poate fi asigurata de o investitie. Conform valorii actualizate nete VAN o investitie este eficienta in cazul in care valoarea acestuia este pozitiva si cat mai mare. Cei doi indicatori VAN si IRR utilizati concomitent duc la o mai buna stabilire a deciziei investitorului decat utilizarea lor separata.

Costul capitalului investit Costul capitalului investit poate fi privit drept costul de oportunitate pe care și-l asumă investitorii atât acționarii, cât și creditorii în momentul în care aleg un proiect în care să investească. Practic, suma utilizată pentru a realiza o investiție nu mai poate fi folosită pentru alta, deci cei care furnizează această sumă pierd Evaluarea investițiilor pe internet realizării altor proiecte și rentabilitatea oferită de acestea.

Astfel, pentru ca un proiect să fie fezabil, el trebuie să le ofere investitorilor săi o rentabilitate cel puțin egală cu cea adusă de celelalte oportunități de investire care au același risc.

Oneață Andrei Evaluarea proiectelor de investiţii"Omul trebuie să înveţe să-şi dezvolte sensul responsabilităţii, pentru că orice lucru pe care-l face va avea consecinţele sale" Proverb chinezesc Conceptul de eficienţă economicăStudiul economiei politice a statuat faptul că, atât la nivelul unei economii naţionale, cât şi la nivel de companie sau individ, necesităţile sunt nelimitate şi, de aceea, este foarte important să se folosească judicios resursele limitate de care se dispune în scopul satisfacerii acestor necesităţi. Eficienţa este atributul oricărei activităţi umane de a produce efectul util dorit. În acest fel se atinge problema eficienţei economice, concept fundamental, sinonim cu consumul raţional al resurselor în vederea obţinerii cu randamente cât mai mari de efecte utile dorite.

Riscul proiectelor este inclus în analiză în baza ipotezei conform căreia asumarea unui risc mai mare trebuie să conducă la obținerea unei rentabilități mai mari. De asemenea, costul capitalului investit poate fi privit drept rentabilitatea cerută de fiecare categorie de investitori acționari și creditori în funcție de riscul pe care și-l asumă.

Având în vedere că riscul creditorilor este mai redus decât cel al acționarilor, rentabilitatea cerută de creditori va fi mai mică. Odată determinată valoarea rentabilităților cerute de investitori, costul capitalului investit în proiect k este calculat ca o medie ponderată a celor două cost mediu ponderat al capitalului CMPC și va fi: Atenție!

Rentabilitatea cerută de creditori Rentabilitatea cerută de creditori depinde de rata dobânzii anuale efective include atât rata dobânzii creditului, cât și celelalte comisioane existente cerută de creditori pentru acordarea creditului necesar realizării proiectului nu se iau în considerare toate creditele companiei, ci doar datele privind creditul făcut pentru proiect.

Particularitati in evaluarea proiectelor de investitii publice - PDF Free Download

Existența cheltuielilor cu dobânzile conduce la o reducere a rezultatului impozabil și deci a impozitului pe profit. Astfel, firma va beneficia de o economie fiscală ca urmare a înregistrării cheltuielilor cu dobânzile. Ne propunem să calculăm costul capitalului investit pentru acest proiect.