Femeie desigur


femeie desigur

Global 25 noiembrie - ziua combaterii violenţei împotriva femeilor Ne putem întreba desigur - ştiind că în calendarul ONU multe zile ale anului îşi au semnificaţia lor distinctă în materie de respectare a drepturilor omului, ne putem întreba ştiind şi femeie desigur de masiv ,pervers şi divers sunt încălcate totuşi aceste drepturi zi de zi, dacă cele de zile ale anului ar fi suficiente pentru a lansa de fiecare dată un avertisment împotriva relelor acestei lumi.

Imaginea unei femei maltratate, simbol al zilei internaţionale de combatere a violenţei împotriva femeilor - 25 noiembrie Azi însă 25 noiembrieONUrespectiv UNICEF, a femeie desigur această femeie desigur din ultima decadă a lunii, drept ziua de luptă pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, o racilă veche de cînd lumea - expresie necondiţionată a reminiscenţelor patriarhale pînă şi în societăţile moderne şi civilizate.

Legitimarea violenţei împotriva femeilor în virtutea tradiţiilor patriarhale îşi află expresia şi într-o zicală citată în textul unuia din clasicii literaturii române : "femeia nebătută ar fi ca moara neferecată" Victoria Lipan din romanul "Baltagul" a pornit la drum în căutarea soţului ei ucis.

femeie desigur

Îl iubea şi dincolo de moarte, îi iertase păcatele între care şi bătăile pe caredin cînd în cînd, le încasase de la "omul ei". Că odată cu industrializarea, modernziarea şi democratizarea Europei apusene şi răsăritenemai apoi, aceste metehne ar fi dispărut - este mai degrabă o iluzie decît o realitate.

femeie desigur

In vara acestui an încă, în Spania machistă, zeci de mii de femeie desigur demonstrau vehement împotriva violenţelor domestice la care sunt supuse. Tările nordice - unde emanciparea feminină are o tradiţie ceva mai veche - femeile nu sunt nici ele întru totul cruţate de acest flagel.

*TOT* ce am citit în 2020!! (cărți preferate \u0026 statistici) 📚 [CC]

In întreaga lume 60 de milioane de fiinţe feminine lipsesc de la apel - sună statistica tragică dată publicităţii de UNICEF. Aceasta fiindcă deja în perioada intrauterină, în unele ţări, fătul de sex feminin este avortat, fetiţele nou - născute sunt ucisedacă sunt lăsate în viaţă, sunt cu bună ştiinţă lăsate în voia soarteiprost îngrijite, spre a muri în cele din urmă.

femeie desigur

Doar în Africa numărul fetiţelor şi fetelor purtătoare ale virusului sindromului imuno- deficitar SIDA este de 5,7 milioane. Fireşte - enunţarea acestor atrocităţi în absenţa evocării unor cazuri concrete pare incredibilă.

С угасающими силами Учитель ждал наступления кульминации Семи Солнц. Перед своим концом он бормотал о многих вещах, и эти речи впоследствии вдохновили множество комментаторов.

Dar investigaţiile UNICEFcele întreprinse de diverse asociaţii de ajutor şi luptă pentru drepturile femeilor, de diverse organizaţii non guvernamentale, de instituţii medicale şi de învăţămînt - naţionale şi internaţionale, atestă dramatismul situaţiei In republica federală, din lipsă de fonduri au fost închise multe din aşa numitele case ale femeilor, în care victimele violenţei masculine îşi află un refugiuiar în unele localităţi au fost închise şi cîteva centre de consiliere sau asistenţă In Asia mai ales, situaţia discriminării femeilor este de-a dreptul tragică.

Doar în Paksitan în peste de femei au căzut victimă aşa numitelor asasinate femeie desigur motiv de onoare. In India, în unele regiuni continuă incinerarea ritualică, de vii, a femeilor văduve.

femeie desigur

In Bangladesh peste de fete şi femei au fost mutilate anul trecutde către soţi sau taţiprin împroşccaeea lor cu acid sulfuric. Lista atrocităţilor rămîne deschisă In favoarea apărării drepturilor omului şi ale femeii s-a angajat în Germania ca amabsador UNICEF şi actriţa Katja Riemannea a vizitat diverse aşezăminte şi proiecte destinate fetelor şi tinerelor femei în Senegal, România şi republica Moldova. În statisticile traficului de carne vie, ambele ţări deţin un trist record Data

femeie desigur