Coordonare în opțiune.


coordonare în opțiune

I don't think waitress is an option. Se spune ca suicidul în unele situații este o opțiune.

coordonare în opțiune

You say suicide in some situations is an option. Restructurarea datoriei este o coordonare în opțiune ale cărei costuri ar fi mai mari decât beneficiile.

A debt restructuring is an option whose costs would outweigh the benefits.

Browserul dvs. Trimitere informații Coordonarea rotației vă permite să rotiți programul de prelucrare către o altă locație sau în jurul unei circumferințe.

O mai bună coordonare fiscală asociată cu stabilitatea macroeconomică este o opţiune. Greater fiscal coordination linked to macro-economic stability is an option.

{{=result_text}} "{{=search_term}}"

Nu vreau, dar I don't want to, but Dacă amenințarea rămâne, Aceasta este o opțiune disponibilă pentru tine, da. If the threat remains, that is an option available to you, yes. Camion boom-ul este o opţiune rentabilă.

Aceasta este o formă de elaborare interguvernamentală de politici care nu are drept rezultat măsuri legislative cu caracter obligatoriu la nivelul UE și nu impune introducerea de legi de către țările UE sau modificarea unor legi ale acestora. MDC, creată în anii  ˈ90 ca parte a politicii privind ocuparea forței de muncă și a procesului de la Luxembourg, a fost definită ca instrument al Strategiei de la Lisabona La momentul respectiv, integrarea economică a UE progresa rapid, dar țările UE erau reticente să acorde mai multe competențe instituțiilor europene. MDC a asigurat un nou cadru pentru cooperare între țările UE, ale căror politici naționale pot fi direcționate astfel spre anumite obiective comune.

The boom truck is a cost effective option. Am sugerat că este o opțiune.

Traduceri & exemple

I simply suggested that it was an option. Retragerea nu mai este o opțiune. You're out numbered, retreat is no longer an option. Și în plus, eșecul nu este o opțiune. Besides, failure is not an option. În domeniul nostru, punctualitatea nu este o opțiune. In our profession, punctuality is not an option.

Rezultatele căutării

Asta nu este o opțiune, James. This is not an optionJames. Aceasta nu este o opțiune We won't have the optionI'm afraid.

coordonare în opțiune

Cred că pentru tine asta este o opțiune. I guess for you that's an option. Refuzul nu este o opțiune, Kyle. One "no" is not an optionKyle.

Nicole, asta nu este o opțiune.

Limba și literatura română; bolipulmonare.ro-a; \